Münferit #Podcast 9 – Tüketim Hikayeleri

münferit sohbetler

YouTube:

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/43n0pdFQ4Is8tLGquMPENE?si=w0xifUNET6GjFG8fg4Wryw

Samimiyeti arttırmak için dümdüz konuşulan bu bölümde, edebiyattan ve tüketim hikayelerinin ne olduğundan bahsedildi.

Exit mobile version